Rôbốt kiểm tra cống ngầm P354

  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh

Pearpoint P354 - Rôbốt kiểm tra cống ngầm

Giá: Liên hệ
Giới thiệu:

Rôbốt kiểm tra cống ngầm P354 được sử dụng để kiểm tra tình trạng của các đường cống ngầm hoặc các vị trí có không gian hạn chế.

Liên hệ
Đăng ký mua

Thu Trang

039 885 8897

Từ Thị Thảo

0326807661

Nguyễn Văn Hùng

0976268036

Nguyễn Văn Sơn

0967950338