Phần mềm AERMOD VIEW

  • hình ảnh

AERMOD VIEW

Giá: Liên hệ
Tính năng cơ bản:

Là một giao diện cho các mô hình ISCST3, AERMOD và ISC-PRIME US. AERMOD View được sử dụng cho một vùng rộng lớn (trên 50km), để đánh giá nồng độ ô nhiễm và lắng đọng từ nhiều nguồn. Mô hình AERMOD là thế hệ tiếp...

Liên hệ
Đăng ký mua

Nguyễn Văn Hùng

0976268036

Thu Trang

039 885 8897

Từ Thị Thảo

0326807661