SimaPro - Phần mềm đánh giá vòng đời sản phẩm (Life Cycle Accessment- LCA)

31/01/2024

Lượt xem 57

SimaPro có cơ sở dữ liệu toàn diện về dữ liệu kiểm kê vòng đời (LCI) chứa dữ liệu về hàng nghìn vật liệu và quy trình, giúp thu thập và phân tích dữ liệu trong suốt vòng đời của sản phẩm dễ dàng hơn.

LCA là tên viết tắt của Life Cycle Accessment, dịch ra là Đánh giá vòng đời sản phẩm là kỹ thuật phân tích và đánh giá các tác động toàn diện đến môi trường trong toàn bộ vòng đời một sản phẩm hay dịch vụ từ khâu khai thác nguyên liệu thô đến khi sản xuất, sau đó được sử dụng và tái chế hoặc bị thải bỏ (nghĩa là: từ lúc mới sinh ra cho đến hết đời).

SimaPro là một trong 3 phần mềm tính toán Đánh giá vòng đời sản phẩm (LCA)

SimaPro – Phần mềm đánh giá vòng đời sản phẩm (LCA) với hệ cơ sở dữ liệu đa dạng

SimaPro là top 3 phần mềm tính toán LCA, được phát triển bởi Pré Sustainability (Hà Lan) hiện đang được sử dụng rộng rãi, cung cấp một khuôn khổ toàn diện để thực hiện Đánh giá vòng đời sản phẩm. SimaPro có cơ sở dữ liệu toàn diện về dữ liệu kiểm kê vòng đời (LCI) chứa dữ liệu về hàng nghìn vật liệu và quy trình, giúp thu thập và phân tích dữ liệu trong suốt vòng đời của sản phẩm dễ dàng hơn.

Bên cạnh đó, SimaPro cho phép người dùng mô hình hóa và phân tích các vòng đời phức tạp một cách có hệ thống và đo lường tác động của sản phẩm và dịch vụ của mình qua tất cả các giai đoạn trong vòng đời. Ngoài ra, người dùng có thể tùy chỉnh mô hình LCA của họ bằng cách điều chỉnh các tham số và đầu vào theo các yếu tố khu vực hoặc ngành khác nhau, từ đó lập được báo cáo Đánh giá vòng đời sản phẩm (LCA) phù hợp với các ứng dụng cụ thể.

SimaPro được các doanh nghiệp, chính phủ và tổ chức nghiên cứu trên thế giới sử dụng để tiến hành LCA các sản phẩm và quy trình trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau như gồm thực phẩm và đồ uống, xây dựng và năng lượng.

Simapro có các module, phiên bản nào? 

Bộ phần mềm Simapro hiện đang có 2 phiên bản cho Doanh nghiệp (Bussiness) và Education (cho khối nghiên cứu, các trường đại học). 

SimaPro đi kèm với rất nhiều dữ liệu kiểm kê vòng đời. Tất cả các gói SimaPro đều bao gồm quyền truy cập vào Agri-footprint, ecoinvent v3 database, EU and Danish Input Output database, Industry data 2.0 and USLCI. Người dùng SimaPro cũng có thể tiếp cận các bộ data miễn phí như  Agribalyse, WEEE, EXIOBASE, v.v.

Có thể nói, SimaPro là một phần mềm mạnh mẽ và linh hoạt giúp người dùng xác định cụ thể về tác động môi trường và có định hướng rõ ràng trong lộ trình phát triển xanh và bền vững. Đây sẽ là một trong những giải pháp để thực hiện kiểm kê khí nhà kính ở Việt Nam.

Mọi thông tin chi tiết về Simapro, Quý khách hàng vui lòng liên hệ: Công ty Cổ phần Công nghệ và Tư vấn CIC – Hotline: 0866.059.659