CIC tham luận tại khóa Huấn luyện về ứng phó sự cố tràn dầu thuộc khuôn khổ GOT Tranining lần thứ IX - 2016

14/04/2016

Lượt xem 23

Bài trình bày của CIC tập trung vào vai trò của mô hình hóa trong ứng cứu khẩn cấp và lập kế hoạch ứng cứu sự cố tràn dầu. Đồng thời cũng giới thiệu Hệ thống giải pháp mô phỏng tràn dầu OILMAP của hãng RPS APASA trong việc dự báo nhanh quỹ đạo của dầu tràn.

Từ ngày 12-14/04/2016 tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Nam – NASOS tổ chức thành công chương trình huấn luyện về ứng phó sự cố tràn dầu năm 2016.

Chương trình có sự tham gia của đại diện Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cùng đại diện nhiều tỉnh thành phía Nam cũng như các Công ty Dầu khí.

 

 Chương trình huấn luyện GOT Traning IX mục tiêu trang bị các kiến thức cơ bản về Ứng phó sự cố tràn dầu và kỹ thuật triển khai ứng phó tràn dầu tại hiện trường. 

 

CIC vinh hạnh được mời tham luận tại khóa Huấn luyện này. Đại diện CIC, Th.S Nguyễn Văn Hùng - PGĐ Trung tâm phân phối phần mềm và giải pháp trong lĩnh vực môi trường đã có bài thuyết trình - Ứng dụng phần mềm mô hình hóa cho công tác ứng phó và chuẩn bị ứng phó sự cố khẩn cấp.

Bài trình bày của CIC tập trung vào vai trò của mô hình hóa trong ứng cứu khẩn cấp và lập kế hoạch ứng cứu sự cố tràn dầu. Đồng thời cũng giới thiệu Hệ thống giải pháp mô phỏng tràn dầu OILMAP của hãng RPS APASA trong việc dự báo nhanh quỹ đạo của dầu tràn.

Đối với tình huống tràn dầu khẩn cấp, OILMAP cho phép mô phỏng vệt dầu theo thời gian, có khả năng dự báo quỹ đạo dầu tràn trong tương lai, cũng như có thể lần theo vết để truy ngược xác định điểm tràn. Đây là hệ thống có kết nối với Hệ thống dữ liệu EDS (Hệ thống dữ liệu môi trường) bao gồm các dữ liệu về gió, dòng chảy và thủy triều theo thời gian thực. Với sự sẵn sàng của dữ liệu và hệ thống, dự đoán đầu tiên trong vòng vài phút. OILMAP cung cấp khả năng chỉnh hướng mô hình bằng cách sử dụng quan sát trên không (overlight). OILMAP cũng cung cấp khả năng thử nghiệm kịch bản giảm nhẹ (hớt dầu, chất phân tán…), tiến hành phân tích lợi ích mạng lưới môi trường (NEBA).

Cho việc lập kế hoạch ứng phó tràn dầu (OSCP), OILMAP có mô-đun thống kê. Nó cung cấp hiểu biết về những khu vực có thể bị phơi nhiễm dầu vào các kịch bản và thời điểm khác nhau. Thông tin này được sử dụng để xác định chiến lược ứng phó thích hợp. Chạy mô hình thống kê là phương pháp phổ biến để xác định vùng ảnh hưởng và tiềm năng quy mô của những tác động do một sự cố tràn dầu. Mô hình thống kê là sự lặp lại nhiều lần của một mô phỏng dưới những điều kiện khác nhau. Cho phép phát triển một mô hình xác suất của tác động tràn dầu. Cho phép đánh giá thiệt hại môi trường, lập kế hoạch ứng phó và đánh giá tác động tài chính.

Khóa huấn luyện diễn ra thành công tốt đẹp được sự đánh giá cao của đại diện các tổ chức nhà nước, các công ty có liên quan trong công tác ứng phó tràn dầu. Với việc tham gia Khóa huấn luyện này, đã chứng tỏ CIC là một công ty có trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường cũng như có những giải pháp trong việc hỗ trợ ứng cứu tràn dầu hiệu quả.