Hoàn thành bàn giao lắp đặt hướng dẫn sử dụng Hệ thống xử lý và hiển thị dữ liệu số có cấu trúc MagicBox CCS Đức cho Thư viện Quốc gia Việt Nam

10/06/2015

Lượt xem 15

Theo đúng tiến độ hợp đồng đã ký kết, ngày 09/06/2015, kỹ thuật viên của CIC - MTK cùng với Chuyên gia của hãng đã tiến hành bàn giao và hướng dẫn sử dụng cho Thư viện Quốc gia Việt Nam

Ngày 16/3/2015, Thư viện Quốc Gia Việt Nam và Liên danh CIC – MTK ( bao gồm Công ty CP tin học và Tư vấn xây dựng (CIC) và Công ty CP phát triển và ứng dụng nghệ số MTK Việt Nam) đã ký kết Hợp đồng Kinh tế số 16/CT – HĐMB2015/CIC/MTK -  TVQG về việc cung cấp thiết bị cho Gói thầu : Mua sắm thiết bị công nghệ số phục vụ trưng bầy triển lãm, tư liệu.

Hệ thống xử lý và hiển thị dư liệu số có cấu trúc MagicBox/CCS là hệ thống sử dụng công nghệ số và ánh sáng để trưng bầy hiện vật, dữ liệu gốc, sử dụng màn hình trong suốt, cảm ứng đa điểm. Tích hợp hệ thống phần mềm xử lý dữ liệu số có cấu trúc tương thích hợp hệ thống dữ liệu số hiện tại của Thư viện Quốc Gia Việt Nam

Theo đúng tiến độ hợp đồng đã ký kết, ngày 09/06/2015, kỹ thuật viên của CIC - MTK cùng với Chuyên gia của hãng đã tiến hành bàn giao và hướng dẫn sử dụng cho Thư viện Quốc gia Việt Nam. Nội dung bao gồm :
  _  Bàn giao đầy đủ các thiết bị và phụ kiện đi kèm
  _  Hướng dẫn lắp đặt, sử dụng thiết bị
  _  Nhân viên Thư viện thực hành sử dụng thiết bị

Thư viện Quốc gia Việt Nam rất hài lòng về tiến độ cung cấp, chất lượng thiết bị và tinh thần làm việc nghiêm túc của kỹ thuật viên CIC -MTK. Buổi bàn giao và hướng dẫn sử dụng đã thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh :