Chuyển đổi từ PLAXIS LE và PLAXIS Designer sang phần mềm GeoStudio và Leapfrog

22/03/2024

Lượt xem 27

Seequent khuyến khích người dùng nên lên kế hoạch chuyển đổi từ PLAXIS LE và PLAXIS Designer sang phần mềm GeoStudio và Leapfrog. Thông tin chi tiết sẽ có trong bài viết dưới đây.

Vào tháng 6/2023, Seequent đã ra thông báo cho người dùng về việc chấm dứt cung cấp rộng rãi hai phần mềm PLAXIS LE và PLAXIS Designer (trước đây gọi là SVSLOPE và SVDESIGNER), cùng với việc bán giấy phép mới, hợp đồng hỗ trợ và bảo trì SELECT hàng năm cũng như hợp đồng đăng ký hàng năm chính thức kết thúc vào 1/6/2024 và chấm dứt quyền truy cập cho người dùng E365 trên vào 1/6/2025. Người dùng hiện tại được khuyến khích lên kế hoạch chuyển đổi sang phần mềm GeoStudio và Leapfrog của chúng tôi, vốn cung cấp chức năng tương tự.

Dựa trên phản hồi của người dùng và sự liên kết của các bản cập nhật theo kế hoạch cho phần mềm GeoStudio, ngày cuối cùng để bán giấy phép mới, hợp đồng bảo trì và hỗ trợ SELECT hàng năm cũng như hợp đồng đăng ký hàng năm đã được gia hạn đến ngày 1/6/2025, với người dùng E365 có thể truy cập vào sản phẩm cho đến 1/6/2026. Các tài khoản muốn tiếp tục sử dụng hai phần mềm PLAXIS LE và PLAXIS Designer trong thời gian dài theo hãng Seequent cho biết có thể tiếp tục sử dụng thêm một năm nữa. Thời gian hỗ trợ mới này sẽ việc giúp bạn hoàn tất quá trình chuyển đổi giữa các sản phẩm.

  • Cho đến ngày 01/6/2025, các giấy phép mới, hợp đồng hỗ trợ và bảo trì SELECT hàng năm cũng như hợp đồng đăng ký PLAXIS LE và PLAXIS Designer có thể tiếp tục được mua như hiện tại. Điều này có nghĩa là người dùng sẽ có 24 tháng tiếp tục sử dụng sản phẩm và được hỗ trợ kể từ ngày thông báo đầu tiên để lên kế hoạch chuyển đổi.
  • Có hiệu lực từ ngày 01/6/2025, PLAXIS LE và PLAXIS Designer sẽ bước vào giai đoạn hết Hỗ trợ. Việc bán giấy phép mới, gia hạn SELECT và mua đăng ký hàng năm sẽ không còn khả dụng nữa. Tuy nhiên, các hợp đồng hiện tại sẽ có hiệu lực cho đến ngày hết hạn và có Hỗ trợ được cung cấp trong thời gian sắp tới.
  • Có hiệu lực từ ngày 01/6/2026, PLAXIS LE và PLAXIS Designer sẽ bước vào giai đoạn ngừng hỗ trợ cuối cùng. Quyền truy cập sẽ không còn khả dụng thông qua tài khoản E365 hoặc Bentley Education. Ngoài ra, mức hỗ trợ sẽ giảm xuống thành hỗ trợ tự phục vụ cho đến khi kết thúc hỗ trợ vào tháng 6 năm 2027.

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem thêm tại đây