Hoàn tất bàn giao và thử nghiệm Thiết bị georadar (radar xuyên đất) Detector Duo của hãng IDS (Italia) cho Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM.

Hoàn tất bàn giao và thử nghiệm Thiết bị georadar (radar xuyên đất) Detector Duo của hãng IDS...

13/11/2011

Ngày 25/10/2011, kỹ thuật viên của Công ty CP Tin học Tư vấn Xây dựng (CIC) đã tiến hành...

Cung cấp Thiết bị siêu âm cọc khoan nhồi CHUM – 100 m của hãng Piletest cho Dự án đầu tư trang thiết bị thí nghiệm của Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải

Cung cấp Thiết bị siêu âm cọc khoan nhồi CHUM – 100 m của hãng Piletest cho Dự...

15/08/2011

Ngày 05/07/2011, Công ty CP Tin học Tư vấn Xây dựng (CIC) đã ký hợp đồng cung cấp Thiết...

Ký hợp đồng cung cấp thiết bị đo chấn động và sóng không khí Blastmate III (hãng Instantel) với Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Dịch vụ Kỹ thuật Mỏ Địa chất

Ký hợp đồng cung cấp thiết bị đo chấn động và sóng không khí Blastmate III (hãng Instantel)...

15/08/2011

Ký hợp đồng cung cấp thiết bị đo chấn động và sóng không khí Blastmate III (hãng Instantel) với Công...

Cung cấp thiết bị kiểm tra bê tông, cốt thép Elcometer 3312 Model THD cho Công ty TNHH Giao thông Vận tải - Trường Đại học Giao thông Vận tải

Cung cấp thiết bị kiểm tra bê tông, cốt thép Elcometer 3312 Model THD cho Công ty TNHH...

06/08/2011

Cung cấp thiết bị kiểm tra bê tông, cốt thép Elcometer 3312 Model THD cho Công ty TNHH Giao thông...

CIC hoàn tất bàn giao Thiết bị cắt cánh hiện trường H-70 của hãng Genor (Na Uy) cho Tổng Công ty Tư vấn Thiết kết Giao thông Vận tải (TEDI)

CIC hoàn tất bàn giao Thiết bị cắt cánh hiện trường H-70 của hãng Genor (Na Uy) cho...

28/06/2011

Ngày 28/04/2011, Công ty CP Tin học và Tư vấn Xây dựng (CIC) đã ký hợp đồng cung cấp

Cung cấp thiết bị siêu âm cọc khoan nhồi cho Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng 199

Cung cấp thiết bị siêu âm cọc khoan nhồi cho Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng...

25/05/2011

Ngày 31/12/2010, Công ty CP Phát triển Xây dựng 199 đã ký hợp đồng đầu tư thiết bị siêu câm...

CIC BÀN GIAO 04 MÁY ĐO CHẤN ĐỘNG VÀ SÓNG KHÔNG KHÍ BLASTMATE III CHO TKV

CIC BÀN GIAO 04 MÁY ĐO CHẤN ĐỘNG VÀ SÓNG KHÔNG KHÍ BLASTMATE III CHO TKV

13/04/2011

CIC tiếp tục hợp tác với Công ty TNHH MTV Hoá chất Mỏ TKV (MICCO) thực hiện ký kết...

Công ty CP Tin học và tư vấn Xây dựng vừa bàn giao thiết bị đo dao động Blastmate III của hãng Instantel cho Công ty công nghiệp hoá chất mỏ.

Công ty CP Tin học và tư vấn Xây dựng vừa bàn giao thiết bị đo dao động...

02/08/2010

Công ty TNHH một thành viên Công nghiệp Hoá chất mỏ là một đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp...